ES projektai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

 

 

2021 05 31 

Projektas finansuotas iš LAAIF programos lėšų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Straikas“

Projekto tikslas – įdiegti technologines ekoinovacijas, siekiant prisidėti prie neigiamų klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmių mažinimo. Šiam tikslui įgyvendinti projekto metus bus įsigyta technologinių ekoinovacijų įranga, kurios dėka įmonėje bus sumažintas žaliavų sunaudojimas, taupomi energijos ištekliai,
gamybos procese susidarančios atliekos panaudojamos naujo produkto gamybai. 

Priemonė - Eco inovacijos LT+, fondas - Europos regioninės plėtros fondas.
Už projekto vykdymą atsakingas - UAB Straikas direktorius Gintaras Didžiokas.
Terminas: 2021 m. 

 

UAB  Straikas“ e.komercijos modelio diegimas 

Siekdama atsigauti po pandemijos ir padidinti apyvartos apimtis bei konkurencingumą UAB  „Straikas“ įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto metu įstaiga planuoja įdiegti e-komercijos modelio sprendinius – bus sukurta klientų savitarnos sistema, padedanti įsigyti įmonės siūlomas prekes.

Įgyvendinus projektą įmonėje gaminamų prekių įsigijimas taps paprastesnis ir lengvesnis, dėl ko padidės pardavimų kiekiai ir pajamos, taip sumažinant Covid-19 pasekmes įmonės veiklai.

Bendra projekto vertė – 15 250,00 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos sudaro 11 437, 50 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. vasario mėn – 2023 vasario mėn.

 

_______________________________________________________________

 

Sėkmingai įgyvendintas  projektas: 

„Gamybinių nuotekų valymas“ aplinkos apsaugos efektyvumo didinimui.