ES projektai

 

 

 Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Straikas“

Projekto tikslas – įdiegti technologines ekoinovacijas, siekiant prisidėti prie neigiamų klimato kaitos ir
šiltnamio efekto pasekmių mažinimo. Šiam tikslui įgyvendinti projekto metus bus įsigyta technologinių
ekoinovacijų įranga, kurios dėka įmonėje bus sumažintas žaliavų sunaudojimas, taupomi energijos ištekliai,
gamybos procese susidarančios atliekos panaudojamos naujo produkto gamybai.